csenfrdeitplptruskes
Výpis všech dokumentů jedné kategorie stav ke dni 24.03.2019
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
23.5.2018
7.6.2018
Test úřední desky na Joomla 3.8.8 a na HTTPS
připojeny testovací soubory
Ostatní dokumenty
23.5.2018
nikdy
test EUD v administraci
 
Ostatní dokumenty
23.5.2018
7.6.2018
test na Joomle 3.8.8 na na protokolu HTTPS

nějaký text k vyvěšovaným dokumentům pak uložit a pak přihrát libovolné množství dokumentů, vždy odcházet přes tlačítko Potvrdit nebo tlačítko Zrušit nebo odejit

Ostatní dokumenty
23.5.2018
7.6.2018
test EÚD v zobrazováni dle kategorií
Joomla 3.8.8 na protokolu HTTPS
Ostatní dokumenty
9.10.2017
24.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro "Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky" konané ve dnech 20. a 21. října 2017
 
19/2017 Ostatní dokumenty
21.4.2016
nikdy
Opatření obecné povahy-stanovení přech.úpravy provozu
Městský úřad Bílovec
18/2016 Ostatní dokumenty
20.4.2016
nikdy
Usnesení soudního exekutora
Exekutorský úřad Klatovy
16/2016 Ostatní dokumenty
14.4.2016
19.5.2017
Opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí 15/2016 Ostatní dokumenty
4.4.2016
nikdy
Oznámení o zahájení obnově katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
13/2016 Ostatní dokumenty
29.3.2016
nikdy
8.výzva k předkládání žádostí o udělení značky "Moravské kravařsko"
MAS REGIONU POODŘÍ
11/2016 Ostatní dokumenty
1.3.2016
17.3.2016
Pozvánka na valnou hromadu Region Poodří 8/2016 Ostatní dokumenty
24.2.2016
nikdy
Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Olomouc
5/2016 Ostatní dokumenty
24.2.2016
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 6/2016 Ostatní dokumenty
8.2.2016
nikdy
Dražební vyhláška
 
4/2016 Ostatní dokumenty
2.2.2016
nikdy
Nabídka pozemků k pronájmu
 
3/2016 Ostatní dokumenty
Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava