csenfrdeitplptruskes
Výpis všech dokumentů jedné kategorie stav ke dni 23.02.2018
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
9.10.2017
24.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro "Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky" konané ve dnech 20. a 21. října 2017
 
19/2017 Ostatní dokumenty
4.5.2016
nikdy
Nabídka pozemků k pronájmu
Státní pozemkový úřad
22/2016 Ostatní dokumenty
21.4.2016
nikdy
Opatření obecné povahy-stanovení přech.úpravy provozu
Městský úřad Bílovec
18/2016 Ostatní dokumenty
20.4.2016
nikdy
Usnesení soudního exekutora
Exekutorský úřad Klatovy
16/2016 Ostatní dokumenty
14.4.2016
19.5.2017
Opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí 15/2016 Ostatní dokumenty
4.4.2016
nikdy
Oznámení o zahájení obnově katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
13/2016 Ostatní dokumenty
29.3.2016
nikdy
8.výzva k předkládání žádostí o udělení značky "Moravské kravařsko"
MAS REGIONU POODŘÍ
11/2016 Ostatní dokumenty
1.3.2016
17.3.2016
Pozvánka na valnou hromadu Region Poodří 8/2016 Ostatní dokumenty
24.2.2016
nikdy
Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Olomouc
5/2016 Ostatní dokumenty
24.2.2016
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 6/2016 Ostatní dokumenty
8.2.2016
nikdy
Dražební vyhláška
 
4/2016 Ostatní dokumenty
2.2.2016
nikdy
Nabídka pozemků k pronájmu
 
3/2016 Ostatní dokumenty
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava