csenfrdeitplptruskes

DEMO elektronické úřední desky pro CMS Joomla

Nejlépe spolupracuje se šablonami od YOOtheme.

Joomla
Elektronická úřední deska DEMO - COLOR Studio stav ke dni 23.02.2018

Novinky ve verzích:

3.3.4
  • opraven počet zobrazovaných záznamů v zobrazování úřední desky podle kategorií
  • změněno seřazení záznamů v kategorii tak aby nejnovější byly nahoře
3.3.3 
  • Možnost vložit stálý text na tomto místě případně i s obdkazem vhodné pro vložení Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Obce Obecníkov - schválený, rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet obce

    Obec Obecníkov, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Obce Obecníkov a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Obecníkov, schválený závěrečný účet Obce Obecníkov a rozpočtová opatřební ZO a RO. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Obce Obecníkov. (toto řešení se vám neodsune přidáním novějších dokumentů nikam dozadu ale zůstane pořád nahoře) 

  • v předvolbách lze nastavit skrytí vyhledávání a filtrování na úřední desce
  • vylepšeno zobrazování záznamů zobrazovaných po kliknutí na modul posledních vyvěšených dokumentů - s více dokumenty a záznamu bez dokumentu (neotvírá se do nové stránky)
  • opraveno vyhledávání v administraci
  • úřední desku lze nastavit pro zobrazování s časovou posloupností nebo dle kategorií (doporučujeme shodně nastavit i v modulu)
  • opraven RSS kanál
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
10.10.2017
nikdy
Rozpočet obce Kujavy
Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na tomto odkazu a nahlédnout do jeho listinné podoby je možné na Obecním úřadě v Kujavách
Rozpočet obce
11.5.2015
nikdy
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce
 
66/2015 Obecně závazné vyhlášky
7.5.2016
nikdy
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
65/2015 Obecně závazné vyhlášky
4.5.2016
nikdy
Nabídka pozemků k pronájmu
Státní pozemkový úřad
22/2016 Ostatní dokumenty
3.5.2016
nikdy
Veřejná vyhláška
Finanční úřad Nový Jičín
21/2016 Veřejné vyhlášky
29.4.2016
nikdy
Záměr budoucího prodeje pozemků - Děrenský potok
Obecní úřad Kujavy
20/2016 Pronájem majetku
29.4.2016
nikdy
Záměr směny před č.p. 49
Obecní úřad Kujavy
19/2016 Směna majetku
21.4.2016
nikdy
Opatření obecné povahy-stanovení přech.úpravy provozu
Městský úřad Bílovec
18/2016 Ostatní dokumenty
20.4.2016
nikdy
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad Kujavy
17/2016 Pozvánka na jednání zastupitelstva
20.4.2016
nikdy
Usnesení soudního exekutora
Exekutorský úřad Klatovy
16/2016 Ostatní dokumenty
5.4.2016
31.5.2018
Rozpočet příspěvkové organizace Obecní úřad Kujavy 14/2016 Rozpočet obce
4.4.2016
nikdy
Oznámení o zahájení obnově katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
13/2016 Ostatní dokumenty
29.3.2016
nikdy
8.výzva k předkládání žádostí o udělení značky "Moravské kravařsko"
MAS REGIONU POODŘÍ
11/2016 Ostatní dokumenty
4.3.2016
nikdy
Záměr pachtu p.č. 790, 577, 1239
Obecní úřad Kujavy
10/2016 Pronájem majetku
2.3.2016
nikdy
Výzva k podání nabídky kácení stromu u č.p. 81
Obec Kujavy
9/2016 Veřejné zakázky
24.2.2016
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 6/2016 Ostatní dokumenty
24.2.2016
nikdy
Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Olomouc
5/2016 Ostatní dokumenty
8.2.2016
nikdy
Dražební vyhláška
 
4/2016 Ostatní dokumenty
2.2.2016
nikdy
Nabídka pozemků k pronájmu
 
3/2016 Ostatní dokumenty
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava