csenfrdeitplptruskes

DEMO elektronické úřední desky pro CMS Joomla

Nejlépe spolupracuje se šablonami od YOOtheme.

Joomla
Elektronická úřední deska DEMO - COLOR Studio stav ke dni 21.06.2018

Novinky ve verzích:

PŘIPRAVUJE SE 3.3.6
 • Druhá úroveň kategorizace pro verzi zobrazování EÚD podle kategorií
 • Výpis všech dokumentů jedné kategorie - ponese nově jméno dle kategorie
 • Termín doprogramování není zatím znám
 
Řízení kategorí je v jádru Joomly - přenositelnost z jiných EÚD je záležitostí práce s databází (otázka jen přečíslování starých kategorií na kategorie v Joomle - ty se musí zadat ručně )
Zobrazení administrační části EÚD zde - ale vesměs všichni uživatelé vkládají dokumenty z přední části.
3.3.5
opraven běh pod protokolem HTTPS jak ve chronologickém uspořádání tak v zobrazení dle kategorií (zatím testováno na čtyřech doménách)
3.3.4
 • opraven počet zobrazovaných záznamů v zobrazování úřední desky podle kategorií
 • změněno seřazení záznamů v kategorii tak aby nejnovější byly nahoře
3.3.3 
 • Možnost vložit stálý text na tomto místě případně i s obdkazem vhodné pro vložení Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Obce Obecníkov - schválený, rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet obce

  Obec Obecníkov, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Obce Obecníkov a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Obecníkov, schválený závěrečný účet Obce Obecníkov a rozpočtová opatřební ZO a RO. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Obce Obecníkov. (toto řešení se vám neodsune přidáním novějších dokumentů nikam dozadu ale zůstane pořád nahoře) 

 • v předvolbách lze nastavit skrytí vyhledávání a filtrování na úřední desce
 • vylepšeno zobrazování záznamů zobrazovaných po kliknutí na modul posledních vyvěšených dokumentů - s více dokumenty a záznamu bez dokumentu (neotvírá se do nové stránky)
 • opraveno vyhledávání v administraci
 • úřední desku lze nastavit pro zobrazování s časovou posloupností nebo dle kategorií (doporučujeme shodně nastavit i v modulu)
 • opraven RSS kanál
 

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
23.5.2018
nikdy
test EUD v administraci
 

21.4.2016
nikdy
Opatření obecné povahy-stanovení přech.úpravy provozu
Městský úřad Bílovec

18/2016
20.4.2016
nikdy
Usnesení soudního exekutora
Exekutorský úřad Klatovy

16/2016
4.4.2016
nikdy
Oznámení o zahájení obnově katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

13/2016
29.3.2016
nikdy
8.výzva k předkládání žádostí o udělení značky "Moravské kravařsko"
MAS REGIONU POODŘÍ

11/2016
24.2.2016
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
6/2016
24.2.2016
nikdy
Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Olomouc

5/2016
8.2.2016
nikdy
Dražební vyhláška
 

4/2016
2.2.2016
nikdy
Nabídka pozemků k pronájmu
 

3/2016
 

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
3.5.2016
nikdy
Veřejná vyhláška
Finanční úřad Nový Jičín

21/2016
 

Pronájem majetku

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
29.4.2016
nikdy
Záměr budoucího prodeje pozemků - Děrenský potok
Obecní úřad Kujavy

20/2016
4.3.2016
nikdy
Záměr pachtu p.č. 790, 577, 1239
Obecní úřad Kujavy

10/2016
 

Směna majetku

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
29.4.2016
nikdy
Záměr směny před č.p. 49
Obecní úřad Kujavy

19/2016
 

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
20.4.2016
nikdy
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad Kujavy

17/2016
 

Veřejné zakázky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
2.3.2016
nikdy
Výzva k podání nabídky kácení stromu u č.p. 81
Obec Kujavy

9/2016
 

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
11.5.2015
nikdy
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce
 

66/2015
7.5.2016
nikdy
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

65/2015
 

Rozpočet obce

Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na tomto odkazu a nahlédnout do jeho listinné podoby je možné na Obecním úřadě v Kujavách

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
10.10.2017
nikdy
Rozpočet obce Kujavy
Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na tomto odkazu a nahlédnout do jeho listinné podoby je možné na Obecním úřadě v Kujavách

Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava